Make your own free website on Tripod.com
Home | Maklumat & Berita Sureco | Kajian Mengkudu | Tips Berjaya | Prakata dari Barisan Pengarah | Produk & Khasiat | Senarai Harga Produk | Plan Pemasaran
Huraian Plan Pemasaran
Produk Kesihatan Sureco

 

HURAIAN PELAN PEMASARAN.
( Ganjaran, Bonus & insentif )
Ganjaran Peratus Keuntungan
1.0 - UNTUNG RUNCIT 20 % ~ 25 %
2.0 - BONUS KUMPULAN 5 % ~ 25 %
3.0 - BONUS KUMPULAN BINTANG 30 % ~ 45 %
4.0 - BONUS KEMAJUAN 18 %
5.0 - BONUS PERDANA 9 % (6% + 3%) 
6.0 - INSENTIF TELEFON BIMBIT RM 1000.00
7.0 - INSENTIF UMRAH / MELANCONG RM 7000.00
8.0 - INSENTIF TABUNGAN Sijil Simpanan Premium BSN
PELAN PEMASARAN 
1.0 UNTUNG RUNCIT
 20% - 25% (Berdasarkan harga ahli)
(a)  Setiap ahli / pengedar hendaklah menjual produk kepada pelanggan dengan harga tetap seperti tercatat dalam senarai daftar harga atau label produk.
(b)  Pengedar akan mendapat untung runcit daripada penjualan produk di antara 20% - 25% seperti mana yang ditetapkan oleh pihak syarikat.
(c)  Untung runcit merupakan keuntungan segera yang diperolehi oleh pengedar setelah penjualan peroduk kepada pelanggan yang bersetuju membeli produk.
(d)  Dalam urusan jual beli, pengedar mestilah mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan dalam Akta Jualan Langsung (1993).
2.0 BONUS KUMPULAN
5% - 25% (Berdasarkan himpunan nilai mata (point value) (PV) kumpulan
Nilai Mata / Point Value (PV) Peratus
1.0 -     85 PV ~  499 PV 5  %
2.0 -   500 PV ~ 1999 PV 10  %
3.0 - 2000 PV ~ 3999 PV 15 %
4.0 - 4000 PV ~ 5999 PV 20 %
5.0 - 6000 PV KE ATAS Anda adalah Star Agent ( S.A ) 
 (a)  Bonus Kumpulan ini dikira dari jumlah Point Value (PV) jualan / belian peribadi dan kumpulan dalam setiap bulan berdasarkan jadual PV dan peratus yang ditetapkan seperti di atas.
 (b)  Pengiraan Bonus Kumpulan ini dihitung secara terkumpul (himpunan) dari bulan ke bulan tanpa had masa, sehinggalah mencapai 6,000 PV bagi kelayakan status Agen Bintang / Star Agent pada tahap 25% Bonus Kumpulan.
 (c)  Pembayaran Bonus Kumpulan ini dilakukan pada setiap bulan kepada pengedar yang mengekalkan jualan peribadi 85 PV dalam bulan yang berkenaan.
3.0 BONUS
              KUMPULAN BINTANG 
Status Jualan Agent Bintang ( S.A )

( Talian Terus )

Peratus
Delima / Ruby 3 Orang 30%
Zamrud / Emerald 6 Orang 35%
Mutiara / Pearl 9 Orang 40 %
Berlian / Diamond 12 Orang 45 %
      
 (a)  Bonus Kumpulan Bintang dikira berdasarkan status Delima, Zamrud, Mutiara dan Berlian pada tahap di antara 30% hingga 45% seperti tertera dalam jadual di atas.
 (b)  Pembayarannya dilakukan pada setiap bulan dengan syarat pengedar mengekalkan jualan peribadi 85 PV dan jualan kumpulan sebanyak 250 PV untuk memperolehi 'over-riding' daripada talian dibawahnya.

4.0 BONUS KEMAJUAN

18% meliputi sehingga 10 generasi (G1 - G10)

Status G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10
Agent Bintang / S.A 6 3 2              
Delima / Ruby 6 3 2 1.5            
Zamrud / Emerald 6 3 2 1.5 1.0 0.5        
Mutiara / Pearl 6 3 2 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5    
Berlian / Diamond 6 3 2 1.5 1.5 1.5 1.0 0.5 0.5 0.5
 (a)  Bonus Kemajuan ini dikira berdasarkan status dan peratus sehingga generasi kesepuluh seperti dijadualkan di atas.
 (b)  Pembayaran Bonus Kemajuan dilakukan pada setiap bulan kepada pengedar yang mengekalkan jualan peribadi 85 PV dan jualan kumpulan sebanyak 250 PV.
5.0 BONUS PERDANA
9%(6% + 3%)Bonus diantara Berlian ke Berlian (Diamond to Diamond)
Bil. Ranting

Berlian / Diamond

Singkatan Status Peratus
1 SSD SENIOR STAR DIAMOND 6.0 + 0.0
2 DD DOUBLE DIAMOND 6.0 + 0.4
3 TD TRIPLE DIAMOND 6.0 + 0.6
4 GD GOLD DIAMOND 6.0 + 0.8
5 CD CROWN DIAMOND 6.0 + 1.0
6 SCD SENIOR CROWN DIAMOND 6.0 + 1.2
7 DCD DOUBLE CROWN DIAMOND 6.0 + 1.4
8 TCD TRIPLE CROWN DIAMOND 6.0 + 1.6
9 GCD GOLD CROWN DIAMOND 6.0 + 1.8
10 SPCD SUPER CROWN DIAMOND 6.0 + 2.0
11 SSCD SENIOR SUPER CROWN DIAMOND 6.0 + 2.1
12 DSCD DOUBLE SUPER CROWN DIAMOND 6.0 + 2.2
13 TSCD TRIPLE SUPER CROWN DIAMOND 6.0 + 2.3
14 GSCD GOLD SUPER CROWN DIAMOND 6.0 + 2.4
15 CA CROWN AMBASSADOR 6.0 + 2.5
16 SCA SENIOR CROWN AMBASSADOR 6.0 + 2.6
17 DCA DOUBLE CROWN AMBASSADOR 6.0 + 2.7
18 TCA TRIPLE CROWN AMBASSADOR 6.0 + 2.8
19 GCA GOLD CROWN AMBASSADOR 6.0 + 2.9
20 SPCA SUPER CROWN AMBASSADOR 6.0 + 3.0
 (a)  Bonus Perdana dikhaskan kepada pengedar status Senior Star Diamond hinggalah Super Crown Ambassador dengan peratus seperti dalam jadual di atas.
 (b)  Bilangan Berlian / Diamond di sini adalah bermaksud jumlah Berlian / Diamond dari talian terus dan berasingan.
 (c)  Pembayaran Bonus Perdana ini dilakukan pada setiap bulan kepada pengedar Bintang Berlian Senior / Senior Star Diamond yang mengekalkan jualan peribadi 85 PV dan kumpulan 250 PV serta 10,000 PV bagi kumpulan Berlian / Diamond.
 (d)  Statusnya kekal, tetapi peratus bayaran Bonus Perdana berubah-ubah berdasarkan keaktifan bilangan Berlian / Diamond di bawahnya mengekalkan jumlah kumpulan Berlian / Diamond sebanyak 10,000 PV setiap bulan.
 (e)  Senior Star Diamond hanya boleh meminjam sebanyak 5,000 PV, manakala Double Diamond sehingga Super Crown Ambassador boleh meminjam 10,000 PV daripada mana-mana Berlian / Diamond talian di bawahnya untuk mencukupkan point yang aktif (active point) sebanyak 10,000 PV.
 (f)  Pembayaran Bonus Perdana ini berterusan ke tahap generasi pertama yang sama statusnya sahaja.
6.0 INSENTIF TELEFON
RM1,000.00 untuk membeli telefon tangan/bimbit
 (a)  Insentif telefon ini bernilai RM1,000.00 diberikan kepada pengedar bertaraf Delima / Ruby yang menghasilkan 3 orang Agen Bintang / Star Agent talian terus tanpa had masa.
 (b)  Pemberian insentif telefon hanya sekali sahaja.
7.0 INSENTIF UMRAH / MELANCONG
RM7,000.00 untuk biaya umrah atau melancong
 (a)  Pengedar status Delima / Ruby ke atas yang mempunyai 5 orang Delima / Ruby dari talian terus layak mendapat insentif ini.
 (b)  Pemberian insentif ini berterusan berkali-kali pada setiap kali menghasilkan tambahan 5 orang Delima / Ruby talian terus.  Berlaku kelipatan dan tanpa had masa.
8.0 INSENTIF TABUNGAN
 (a)  Insentif Tabungan ini berupa Sijil Simpanan Premium BSN.
 (b)  Pengedar yang dapat mengekalkan jualan belian peribadi 85 PV berterusan selama 12 bulan (setahun) layak mendapat Sijil Simpanan Premium bernilai RM50.00 (Ringgit: Lima puluh sahaja).
 (c)  Setiap pertambahan 85 PV berterusan selama 12 bulan (setahun) akan diberikan lagi Sijil Simpanan Premium bernilai RM50.00 (Ringgit: Lima puluh sahaja). Berlaku kelipatan.
 (d)  Pemberian Sijil Simpanan Premium dilakukan setahun sekali dalam majlis yang khas.

 

Enter supporting content here